IV. SEMINAR ZA MENTORE MLADIH FILATELISTA KAO PRIPREMA ZA OVOGODIŠNJU XI. ŠKOLU MLADIH FILATELISTA “TRAKOŠĆAN 2016”

04. 4. 2016.

Upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola s ljepotama i izazovima filatelije provodi se u Trakošćanu već desetak godina. Škola mladih filatelista Trakošćan ove jeseni imat će svoje jedanaesto izdanje. U tih 11 godina Škola je evoluirala od vikend- događaja na planiranu aktivnost u osnovnim i srednjim školama.

Djeca već desetak godina uče kako sakupljati poštanske marke, kako prepoznati kulturnu i estetsku vrijednost i poruke koje poštanska marka nosi u svijet. Mnogi su učenici naučili osnove izlaganja poštanskih maraka, njihovi izlošci proteklih godina dominirali su na domaćim izložbama mladeži, a neki su sazrijeli da budu izloženi i u inozemstvu.

Kvalitativan skok škole mladih filatelista Trakošćan dogodio se pokretanjem filatelističkih grupa u školama i radom s djecom tijekom cijele školske godine, te edukacijom nastavnika i profesora kako bi poštansku marku koristili kao pomoćno sredstvo u obrazovnom programu.

Prvi seminar za mentore mladih filatelista održan je 22. svibnja 2010. godine. Prošle godine pokrenuta je ideja te su osigurani temelji za nastavak seminara za mentore mladih filatelista kako bi se omogućilo svima koji to žele da se bave filatelijom.  II. seminar za mentore mladih filatelista održan je 17. siječnja 2015. godine u prostorijama Galerije Dvora Trakošćan. Na osnovu pokazatelja iz prva dva seminara stručni odbor Škole mladih filatelista Trakošćan napravio je eksperimentalni program za educiranje mentora. Temelje novog koncepta udarila je i prošlogodišnja jubilarna X. škola mladih filatelista, gdje je škola mladih filatelista svečano imenovana Edukativnim centrom filatelije mladih u Republici Hrvatskoj.

U novu 2016. godinu tako se krenulo s novim „višim“ ciljevima, pa je upravo jedna od prvih filatelističkih manifestacija bio III. seminar za mentore mladih filatelista, održan 27. veljače 2016. godine u Galeriji Dvora Trakošćan koji je pohađalo 14-ero nastavnika i profesora iz osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije (OŠ Bednja, OŠ Vrbno, OŠ Lepoglava, OŠ Donja Višnjica, OŠ Klenovnik, Elektrostrojarska škola, OŠ Varaždinske Toplice), Krapinsko-zagorske županije (OŠ Hraščina) te Republike Slovenije.

Predivni dvorac Trakošćan i ovog je puta bio domaćin okupljanja filatelista, i to IV. seminara za mentore mladih filatelista, održanog 2. travnja, gdje je okupljena ista „ekipa“ nastavnika i profesora koji će usvojena znanja primijeniti u nastavnom programu. Predavanja interaktivnog tipa obuhvaćala su teme: „Naše zbirke“ predavača Daria Filjara, „Mentorova zbirka“ predavača Bojana Bračiča te „Bez alata nema zanata“ predavača Daria Stelle. U sklopu seminara predstavljena su i posebna pravila IREX ovogodišnje Nacionalne filatelističke izložbe mladih „TRAKOŠĆAN 2016“ s međunarodnim sudjelovanjem, gdje će i mentori pokazati svoja znanja iz filatelije.

Na osnovu „prve sezone“ seminara za mentore mladih filatelista definiran je jednogodišnji program edukacije mentora koji će trajati jednu školsku godinu i nakon kojeg će polaznici – budući mentori – dobiti potrebna znanja iz područja filatelije.

Na kraju što reći, osim da su domaćini iz Kluba mladih filatelista „Trakošćan“, uz nesebičnu pomoć i veliko razumijevanje kako Varaždinske županije, Općine Bednja, Grada Lepoglave, Dvora Trakošćan, HP-Hrvatske pošte d.d., Hrvatskog filatelističkog saveza, Tiskare „ZRINSKI“ d.d. Čakovec, Hrvatske pošte Mostar ispričali još jednu u nizu uspješnih filatelističkih priča ispričanih u Dvoru Trakošćan.