PRIGODNA IZLOŽBA U POŠTI 42240 IVANEC

03. 5. 2016.

Članovi KMF Trakošćan u suradnji s Ivanečkim klubom kolekcionara postavili su u pošti 42240 Ivanec prigodnu izložbu. Na dvije izložbene vitrine svoje radove su izložili Luka Murić, koji je predstavio svoj izložak znameniti hrvati i poznati kipari “Ivan Meštrović”, i Tihana Belčić s filatelističkom pričom na temu “Vjera i život”.

Postav filatelističkih izložaka bit će prisutan u ivanečkoj pošti narednih 1-2 mjeseca. Zajedničke izložbe jedan su od prvih koraka razvijanja suradnje mladih članova KMF Trakošćan sa filatelističkim klubovima diljem županija, ali i šire.